Нүүр хуудас / Бидний тухай / Мэдээ мэдээлэл / Төлөвлөгөө тайлан / Төв аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд захирагч бөгөөд Төв аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын хооронд байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээ

Төв аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд захирагч бөгөөд Төв аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын хооронд байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээ

Check Also

Техникийн комиссын 2019 оны төлөвлөгөө тайлан

tehniliin komiss tuluvluguu tailanDownload