Нүүр хуудас / Нүүр хуудас / Төв аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжилт

Check Also

ОРОН НУТГИЙН САЛБАР НЭГЖИД АЖИЛЛАА.

2021 оны 10-р сард тус төвийн инженер, албан хаагчид орон нутгийн салбар нэгжид ажиллаж дараахь ...