Нүүр хуудас / Бидний тухай / Мэдээ мэдээлэл / Ил тод байдал / олон нийтийн байгууллага / Дотоод хяналт шалгалтын комисс / УЦУОШТ-ийн байгууллагаас гаргасан тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, ил тод байдлын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх ажлын удирдамж

УЦУОШТ-ийн байгууллагаас гаргасан тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, ил тод байдлын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх ажлын удирдамж

Check Also

УЦУОШТ-ийн Албан хэрэг хөтлөлт, албан хаагчдын хувийн хэргийн баяжилтанд хяналт шинжилгээ,зөвлөн туслах ажлын удирдамж