Breaking News
Home / Бидний тухай / Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго
Ус цаг уур, орчны чанартай мэдээ мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангах
Байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
Цаг агаар, орчны болон уур амьсгалын нөөцийг бүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой.
OUR MISSION

To issue and provide weather, hydrological and agro-meteorological forecasting for decision makers, public and users.
To provide warnings from natural disasters and environment pollution.
To create condition for an effective use of weather and climatic resources.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Эрхэм зорилго Ус цаг уур, орчны чанартай мэдээ мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг хангах Байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх Цаг агаар, орчны болон уур амьсгалын нөөцийг бүрэн ашиглуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой. OUR MISSION To issue and provide weather, hydrological and agro-meteorological forecasting for decision makers, public and users. ...

Read More »