Онцлох мэдээ
Нүүр хуудас / Нүүр хуудас / Хэрлэн-Мөнгөнморьт ,Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийгдлээ.

Хэрлэн-Мөнгөнморьт ,Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийгдлээ.

2019 оны 09 дүгээр сарын 23-26 ны өдрүүдэд Хэрлэн-Мөнгөнморьт ,Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийсэн ба Хэрлэн-Хонгон харуулын түвшний чиглэлд урсан ирсэн модыг холдуулж, үерийн улмаас харуулын 2 эрэгийн тулгуур шон сугарч унасан байсныг буцаан зоож цементэн бэхэлгээ хийж цутгасан тус харуулуудын шонгуудыг нивелэрдэн засвалан засваруудыг нь тогтоож өглөө.

Хэрлэн –Мөнгөнморьт харуулын үерийн дараах байдалтай танилцаж боломжит 1,2,3-р шонгуудыг нивелердэн засварыг тогтоож өглөө.

Мөн Эрдэнэ,Баян,Батсүмбэр,Мөнгөн морьт сумдын нутагт байрлах цэвдэг судлалын багаж/Логер/-уудын мэдээг хураан авч баттерейг солин дахин эхлүүлсэн.

Хэрлэн-Мөнгөнморьт ,Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулуудад байрлах автомат тундас хэмжигч 4 багажын тэдээнүүдийг хурааж баттерейг сольж эхлүүлсэн.

Тайлан бичсэн:

Ус судлалын салбар хариуцсан ахлах техникч                   Э.Гэрэлцогт

Check Also

Угтаал цаг уурын өртөөнд техникч /түр ажлын байранд/ ажилтан авна.

Ajlin-bairni-zarDownload