“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН  ХҮРЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНД ХАМТ ОЛНООРОО ОРОЛЦЛОО.

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний  өдөр”-ийн нээлтийн үйл ажиллагаанд хамт олноороо оролцож, “Зуунмод гол” хөв цөөрмийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 10 ширхэг модыг тус бүр 40-60 литр усаар усалсан. “Зуунмод гол” хөв цөөрмийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 7 ширхэг тэхийн шээг, 10 ширхэг хайлаас мод тарсан. Байгууллагын хашаанд 3 ширхэг тэхийн шээг, Зуунмод цаг ...

Дэлгэрэнгүй

ОРОН НУТГИЙН САЛБАР НЭГЖИД АЖИЛЛАА.

2021 оны 10-р сард тус төвийн инженер, албан хаагчид орон нутгийн салбар нэгжид ажиллаж дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Хэрлэн-Мөнгөнморьт ус судлалын харуулын өнгөрөлт хэмжих тросс ажиглалт хэмжилтийн шаардлага хангахгүй болж хэмжлийн алдаатай  болсныг тогтоож,  шинэчлэв. Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулын өнгөрөлт хэмжих троссын тулгуур шон 2020 оны үерийн улмаас эвдэрснийг  засаж, ...

Дэлгэрэнгүй