Нүүр хуудас / Бидний тухай / Хууль,эрх зүй / УЦУОШТөвд мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоол

УЦУОШТөвд мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоол

Зөрчлийн тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөрТөрийн ордон, Улаанбаатар хот ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ ЕРӨНХИЙ АНГИ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилго 1.Энэ хуулийн зорилго нь хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд ...

Дэлгэрэнгүй

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ  2008 оны 05 сарын 22 өдөр       ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ       НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт   1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн ...

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТөвд мөрдөгдөж байгаа хууль

1. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль 2. Агаарын тухай хууль 3. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль 4. Төрийн албаны тухай хууль 5. Хөдөлмөрийн тухай хууль 6. Төсвийн тухай хууль 7.Архивын тухай хууль 8. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль 9. Агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль 10. Иргэдээс ...

Дэлгэрэнгүй