Нүүр хуудас / Бидний тухай (хуудас 10)

Бидний тухай

Байгууллагын гадна фасадны гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийн тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

“Бүтээн байгуулалт- хөрөнгө оруулалт”-ын жилийн ажлын хүрээнд байгууллагын гадна фасадны гэрэлтүүлэгийн зураг төсөвт ногоон байгууламжийн хашаа хайсны тохижилтыг тусгаж, ГХБХБГ-ын  ерөнхий архетиктороор батлуулж, тохижилтын ажлыг албан хаагчдын оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэллээ. Аймгийн Засаг даргаас өгөгдсөн чиглэлийн дагуу гадна тохижилт, засвар үйлчилгээний зардлыг төвийн даргын А/12 тоот тушаалаар урсгал үйл ажиллагааны зардлаас ...

Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд захирагч бөгөөд Төв аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын хооронд байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт эхний хагас жилийн байдлаар

1_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 2_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 3_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 4_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 5_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 6_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload

Дэлгэрэнгүй

Туул-Лүн ус судлалын харуулд шалган туслах ажил хийгдлээ

2019 оны 06 дугаар сарын 06 нд Туул-Лүн ус судлалын харуулд шалган туслах ажил хийж, харуулын 1-7 р шонгуудыг нивелердэн засварлаж,хяналтын өнгөрөлт хэмжин,гульралын хэмжилтийг хийсэн. Тайлан бичсэн: Ус судлалын салбар хариуцсан ахлах техникч                   Э.Гэрэлцогт

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТ-ийн Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдол, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хийсэн дотоод хяналт шалгалт

УЦУОШТ-ийн архив бичиг хэргийн ажилтаны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг доорх үзүүлэлтийн хүрээнд хийсэн. Үүнд: Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж буй хууль тогтоомжийг нийт ажилтнуудад судлуулж, ажилтнуудын албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэг, чадамжийг шалгасан байдал.2019 онд байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Албан хаагчдын албан бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх”, “Архивын ...

Дэлгэрэнгүй