Статистик мэдээ мэдээлэл

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээ, жилийн ажлын төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд нь дүгнэн, гүйцэтгэлийн үр дүнг урамшуулал, хариуцлагатай холбож ажилладаг. Хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар дүгнэж “А”-14, “В”-39 нийт 49 албан хаагчид 1-3 сарын хугацаатай 10-25%-иар ур чадварын нэмэгдэл олгосон. Гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн дотоод, гадаадад гаргадаг шуурхай мэдээг хугацаа хоцроосон болон ...

Дэлгэрэнгүй

2020 оны 02 дугаар сарын цаг агаарын тойм

2019 оны 02-р сарын цаг агаарын үзүүлэлтүүд аймгийн нутгаар : – агаарын дундаж температур 15-20 градус хүйтэн буюу Баянцагаанд хүйтний эрч сулавтар 15 градус, Бүрэнд 20 градус хүйтэн байв. – өдөр ажиглагдсан агаарын хамгийн дулаан температур 2-6 градус дулаан, Мааньт, Алтанбулаг, Эрдэнэ, Баянжаргаланд 2 градус, Бүрэн, Жаргалантад 5 градус, Борнуурт ...

Дэлгэрэнгүй