Нүүр хуудас / Бидний тухай / Мэдээ мэдээлэл / Төлөвлөгөө тайлан (хуудас 2)

Төлөвлөгөө тайлан

Төв аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд захирагч бөгөөд Төв аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын хооронд байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээ

1_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDG 2_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload 3_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload 4_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload 5_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload

Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан

1_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailanDownload 2_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailan (1)Download 3_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailan (2)Download 4_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailanDownload 5_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailanDownload 6_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailanDownload 7_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailanDownload 8_Baiguullagin 2018 oni uil ajillagaani tailanDownload ...

Дэлгэрэнгүй

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

                   ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ ИЛТГЭХ ХУУДАС НЭГ.ТАЛУУДЫН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ             1.Төсвийн шууд захирагчийн  үүргийн биелэлт 1.1.Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ (цаашид “Гэрээ” гэх-)-ний хавсралт болох “Байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан тусгай арга хэмжээнээс бусад 21 нийт арга хэмжээ ...

Дэлгэрэнгүй

БАТЛАВ:ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧ ЦУОШГ-ЫН ДАРГА  ………………………………     / Д.ЦОГТ-ОЧИР/                                                                            ( гарын үсэг, тэмдэг)                               ТӨВ АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ                             ...

Дэлгэрэнгүй