УЦУОШТөвд мөрдөгдөж байгаа хууль

1. Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль

2. Агаарын тухай хууль

3. Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль

4. Төрийн албаны тухай хууль

5. Хөдөлмөрийн тухай хууль

6. Төсвийн тухай хууль

7.Архивын тухай хууль

8. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

9. Агентлагын эрх зүйн байдлын тухай хууль

10. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

11. Байгууллагын нууцын тухай хууль

12.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

Хариулт үлдээх