Уур амьсгал заавар, журам

1Аюул агаар / FM-10-02 Татах
2 Погода мэдээ / АК-01 Татах
3 CLIMAT код  / FM 71-X Татах
CLIMAT код  / FM 71-2020Татах
4 ЦУ-н мэдээг цахим тооцоолуурт оруулах заавар Татах
5 Шүүмжийн заавар
6 Ажиглалт, хэмжлийн техник шалгалт хийх заавар Татах
7 Агаарын чийгийн ажиглалт, хэмжлийн технологи
Татах
8 Ажиглалт, хэмжлийн технологийн заавар Татах
9ЦД ЭЛЕКТРОН ДЭВТЭРТатах

Хариулт үлдээх