АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ, УУЛЗАЛТАД ОРОЛЦЛОО

2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Төрийн албан хаагчид эрх бүхий албан тушаалтнуудыг чадавхижуулах сургалтанд  манай байгууллагын дарга, Хэлтсийн дарга нар, Хүний нөөцийн ажилтан, дотоод хяналт шалгалтын комисын гишүүд оролцлоо. Авлигатай тэмцэх газраас хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн талаар болон сүүлийн үед авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийсэн. ...

Дэлгэрэнгүй

Алтанбулаг, Лүн, Угтаал цаг уурын өртөөдийн автомат станцын программыг шинэчиллээ.

2019 оны 10-р сарын 25-27-ний өдрүүдэд Алтанбулаг, Лүн цаг уурын өртөөдийн AWS-330 автомат станцын YourVIEW Weather программ хангамжийг VAISALA/Metcast Observation программ хангамжаар сольж шинэчиллээ. Угтаал цаг уурын өртөөнд хөрсний гүний чийг, температурын ЕМ-50 төрлийн автомат станц шинээр суурилуулж ашиглалтанд оруулав. YourVIEW Weather программ Metcast Observation ЕМ-50 төрлийн автомат станц

Дэлгэрэнгүй

Баянчандмань, Жаргалант, Мааньт цаг уурын өртөөдөд цахилгаан халаалтын ажил хийж гүйцэтгэлээ.

Баянчандмань цаг уурын өртөөнд хийсэн цахилгаан халаалтын ажлын гүйцэтгэл Тус цаг уурын өртөөнд 2019 оны 10 дугаар сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд хуучин халаалтыг төвлөлсөн дулаанд холбогдохоор төлөвлөж салгасан байсанг дахин угсарч, шинээр пар нэмж өртөөны даргын өрөөнд халаалт оруулав. Халаалтыг шинэчлэсний үр дүнд 4 квт-ын цахилгаан халаалтаар халааж өрөөний температур ...

Дэлгэрэнгүй

“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”-ны өдөрлөгт оролцож, иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ.

2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Төрийн байгууллагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг Солонго цогцолборт зохион байгуулагдаж, энэ үеэр цаг агаарын улирлын мэдээ, сарын мэдээ, богино хугацааны төлөв мэдээгээр шторк бэлтгэж иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

“Мерит зарчимд суурилсан МАНЛАЙЛАЛ” аймгийн Төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд оролцлоо

Зөвлөгөөн 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулагдаж, манай байгууллагаас Хэлтсийн дарга, Хүний нөөцийн ажилтан, Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд оролцлоо. Зөвлөгөөнд оролцогсдоос МЭДЛЭГ-ЧАДВАРТАЙ, ХАРИУЦЛАГА-ЁС ЗҮЙТЭЙ, ЭЕРЭГ ЗӨВ ХАНДЛАГАТАЙ албан хаагчийг төлөвшүүлж, төрийн албаны “Эрхэм зорилго”-ыг хангаж ажиллах хүрээнд дараахь зөвлөмжийг гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй

Туул-Лүн,Туул-Заамар ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийгдлээ.

2019 оны 10 дугаар сарын 06-09 ний өдрүүдэд Туул-Лүн,Туул-Заамар ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийж Туул-Лүн харуулын түвшний 6,7 шонгууд үерийн улмаас цүнхээл үүсэн хэмжилт хийхэд хүндрэлтэй гүнзгий болсон байсныг хайрга шуудайлан дэвсэн янзалж  түвшний 1-7 р шонгуудыг нивелердэн засварлаж ,гульдралын хэмжилтийг хийсэн . Тайлан бичсэн: Ус судлалын салбар ...

Дэлгэрэнгүй