Хэрлэн-Мөнгөнморьт ,Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийгдлээ.

2019 оны 09 дүгээр сарын 23-26 ны өдрүүдэд Хэрлэн-Мөнгөнморьт ,Хэрлэн-Хонгон ус судлалын харуулуудад шалган туслах ажил хийсэн ба Хэрлэн-Хонгон харуулын түвшний чиглэлд урсан ирсэн модыг холдуулж, үерийн улмаас харуулын 2 эрэгийн тулгуур шон сугарч унасан байсныг буцаан зоож цементэн бэхэлгээ хийж цутгасан тус харуулуудын шонгуудыг нивелэрдэн засвалан засваруудыг нь тогтоож ...

Дэлгэрэнгүй

Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн албан хаагчид 200 кг ногоон тэжээл бэлтгэж, малчиддаа тусаллаа

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/554 тоот захирамж “Уламжлалт аргаар гар тэжээл бэлтгэх аян”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2019 онд тус төвийн албан хаагчид 200кг ногоон тэжээлийг уламжлалт аргаар бэлтгэж, Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт актаар хүлээлгэн өглөө. Хүнсний ногооны талбайгаас гар тэжээл бэлтгэх навч, үндэс ...

Дэлгэрэнгүй

Шивэртэй -Борнуур ус судлалын харуулд шалган туслах ажил хийгдлээ.

2019 оны 09 дүгээр сарын 16 нд Шивэртэй -Борнуур ус судлалын харуулд шалган туслах ажил хийж, харуулын 2-4- р шонгуудыг нивелердэн засварлаж,хяналтын өнгөрөлт хэмжин,хөндлөн зүсэлт  хийв. Тайлан бичсэн: Ус судлалын салбар хариуцсан ахлах техникч                   Э.Гэрэлцогт

Дэлгэрэнгүй

БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбат бүх аймгуудын УЦУОШТөвүүдэд авто машин олгож парк шинэчлэл хийгдлээ

БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбат БОАЖЯ-ны харьяа газруудад парк шинэчлэлийн хүрээнд 21 аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийнхөнд шинэ автомашины түлхүүр гардуулж өглөө.

Дэлгэрэнгүй