Онцлох мэдээ

Төлөвлөгөө тайлан

Баянчандмань, Жаргалант, Мааньт цаг уурын өртөөдөд цахилгаан халаалтын ажил хийж гүйцэтгэлээ.

Баянчандмань цаг уурын өртөөнд хийсэн цахилгаан халаалтын ажлын гүйцэтгэл Тус цаг уурын өртөөнд 2019 оны 10 дугаар сарын 15-наас 16-ны өдрүүдэд хуучин халаалтыг төвлөлсөн дулаанд холбогдохоор төлөвлөж салгасан байсанг дахин угсарч, шинээр пар нэмж өртөөны даргын өрөөнд халаалт оруулав. Халаалтыг шинэчлэсний үр дүнд 4 квт-ын цахилгаан халаалтаар халааж өрөөний температур ...

Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд захирагч бөгөөд Төв аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын хооронд байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт эхний хагас жилийн байдлаар

1_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 2_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 3_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 4_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 5_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload 6_AZG-tai baiguulsan UDG bieleltDownload

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТ-ийн Албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл, гомдол, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэнд хийсэн дотоод хяналт шалгалт

УЦУОШТ-ийн архив бичиг хэргийн ажилтаны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг доорх үзүүлэлтийн хүрээнд хийсэн. Үүнд: Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж буй хууль тогтоомжийг нийт ажилтнуудад судлуулж, ажилтнуудын албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэг, чадамжийг шалгасан байдал.2019 онд байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Албан хаагчдын албан бичгийн стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх”, “Архивын ...

Дэлгэрэнгүй

УЦУОШТ-ийн архивийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийгдлээ.

“Архивын үйл ажиллагаа”-нд дотоод аудит хийн, илэрсэн зөрчлийг заасан хугацаанд арилгуулахад оршино. Дотоод хяналт шалгалт хийх үндэслэл: 2019 оны Архивын улсын үзлэгийг угтан бэлтгэл ажил хангах, ээлжит хяналт шалгалт. Шалгалтыг дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүн А.Өлзийдэлгэр, Л.Энхцэцэг нар хийж гүйцэтгэлээ. Шалгалтыг доорхи үзүүлэлтийн хүрээнд хийсэн. Үүнд: Архивын үйл ажиллагааны дүрэмУЦУОШТ-ийн ...

Дэлгэрэнгүй

Зуунмод өртөөнд дотоод хяналт шалгалт хийлээ.

Дотоод хяналт шалгалтаар хийгдсэн ажил: Цаг уурын өртөөний дүрэмЦУОШГ-аас батлагдсан өртөөний дүрмийг бүх техникч нар ажилдаа өдөр бүр мөрдөн ажиллаж байна.Технологийн сахилгын дүрэмӨдөр тутмын тасралтгүй ажиллаагны мэдээг олон дахин хоцроосоноос болж өртөөний техникч Янжинлхам мэдээ дамжуулалтын алдаа 6 удаа  гаргаж сарын үндсэн цалинг 10 хувиар нэг сар бууруулах сахилгын шийтгэлийн ...

Дэлгэрэнгүй

Төв аймгийн Засаг даргатай төсвийн шууд захирагч бөгөөд Төв аймгийн Ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн даргын хооронд байгуулсан 2019 оны үр дүнгийн гэрээ

1_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDG 2_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload 3_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload 4_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload 5_AZD-tai baiguulsan UDG_AZD-tai baiguulsan UDGDownload

Дэлгэрэнгүй