Нүүр хуудас / Бидний тухай / Мэдээ мэдээлэл / Ил тод байдал / олон нийтийн байгууллага / Дотоод хяналт шалгалтын комисс / БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД дотоод хяналт, шалгалтын ажил хийгдлээ.

БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН ТУШААЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД дотоод хяналт, шалгалтын ажил хийгдлээ.

Check Also

Баян-Өнжүүл цаг уурын өртөөнд техникч /түр ажлын байранд/ ажилтан авна.